Forretningsvilkår


Alle priser er ekskl. moms.

Executive search 
25% af første års bruttoløn for den ansatte kandidat - inkl. værdi af firmabil, pensionsordning mv.

I alle opgaver indgår assessment af opdragsgiver - eventuelt af lederteamet, annoncering flere steder på internettet og test af alle kandidater.

Fakturering sker i tre lige store rater, der forfalder ved opgavens start, ved præsentation af kandidater og ved indgået aftale mellem kunden og en kandidat - dog senest tre måneder efter opgavens start. 

Øvrige projekter - eventuelt også executive search 
Timepriser:

·         Ad Hoc                       Kr. 2.400,00 ekskl. moms

·         Projekt                       Kr. 1.900,00 ekskl. moms

·         Prioritet                      Kr. 1.400,00 ekskl. moms

·         Personprofiler           Kr. 7.000,00 inkl. feedbacksamtale for kandidat eller medarbejder ekskl. moms

 

Transporttid Kr. 750,00 ekskl. moms pr påbegyndt time ud over de første 30 minutter

Dokumenterede transport-, rejse- og opholdsomkostninger iøvrigt afholdes af kunden.

 

Projekt sats forudsætter:

·         At projektet har et omfang på minimum 30 timer over en periode på maksimum 3 måneder.

·         Forudbetaling på 50%.

 

Prioritets sats forudsætter:

·         Samarbejde løbende i de seneste 6 måneder.

·         Aktivitetsniveau på mindst 15 timer månedligt, der forudbetales.

·         Minussaldo (forbrug ud over 15 timer/måned) afregnes sammen med afregning for den kommende måned.

·         Plussaldo (ikke anvendte timer for en måned) overføres til næste måned, dog maksimalt 30 timer.

·         Afregnede, men ikke anvendte timer refunderes ikke og skal bruges indenfor 6 måneder.

·         Ændringer i samarbejdsform: Løbende Måned + 30 dage

 

For alle aftaleformer gælder følgende:

·       Kunden er indforstået med at TVM tager initiativer der har til formål at understøtte og udvikle kundens forretning, herunder fx gennemføre personprofiler for kandidater, der i rekrutteringsøjemed af TVM vurderes at være relevante

·         Aftalte møder der aflyses eller flyttes af kunden eller dennes kunde/leverandør/samarbejdspartner med en tidsfrist der ikke muliggør en genbesættelse, afregnes med 50% af mødets estimerede længde.

·         Afregning er netto kontant. Betaling senere end otte dage efter forfaldsdato tilskrives morarenter på 2% pr. løbende måned.

 

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder TVM sig ret til at indstille igangværende arbejder.

 

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-70-716475 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark