TVM Executive Outplacement


Outplacement er professionel hjælp til genplacering af ledere.

En leder, der afskediges, har ofte – i kraft af stor erfaring, stort kontaktnet og måske stærk personlig økonomi – flere karriereveje at forfølge end andre. TVMs konsulenter har mange års erfaring i at coache og rådgive ledere karrieremæssigt.

For den afskedigede medarbejder er det afgørende, at afskeden med virksomheden gennemføres så grundigt som muligt. Dvs. der skal foreligge en klar opfattelse af årsagen til afskedigelsen, og der skal være mulighed for at afslutte igangværende aktiviteter på en efter forholdene acceptabel måde, ligesom der skal være mulighed for at håndtere sociale relationer på arbejdspladsen bedst muligt.

Disse elementer er væsentlige forudsætninger for at den afskedigede kan agere professionelt og effektivt i arbejdet med at finde nye, relevante udfordringer.

Outplacement anvendes af flere forskellige årsager:
 
  • For at hjælpe den afskedigede til at fokusere fremad snarere end forsøge at fastholde sin forankring i virksomheden
  • For at skabe tillid blandt tilbageværende medarbejdere
  • Introducere en neutral, men engageret mellempart, der kan agere som filter og rådgiver mellem parterne og skærme af for eventuelle irrationelle reaktioner
  • For at gøre den afskedigede til en ambassadør for virksomheden og muliggøre fremtidigt samarbejde
  • Demonstrere corporate citizenship over for andre stakeholders (investorer, offentlighed mv.)
  • Spare lønomkostninger ved at få den afskedigede i nyt job inden for opsigelsesperioden
  • Erkendelse og opfyldelse af socialt ansvar
TVM Outplacement har til formål at optimere forholdene for begge parter. De bedste forudsætninger herfor opnås ved at etablere en dialog tidligt i forløbet, og gerne før afskedigelsen har fundet sted.

TVM træder herefter ind som mellemled mellem virksomheden og den afskedigede, og bidrager fra dette tidspunkt aktivt til at begge parter kan fokusere fremad uafhængigt af hinanden.

For virksomheden indebærer dette, at eksterne, interne og økonomiske interesser varetages bedst muligt jf. ovenstående.

I alle vore outplacements indgår en eller flere konsultationer med vores professionelle psykolog. Dette for at fjerne støj og styrke det fremadrettede fokus. Vores konsulenter er ikke psykologer, og de skal ikke holde i hånd med vores outplacement-kandidater.

De skal derimod sikre gennemførelsen af en handlingsplan for den afskedigede, der
  • Afklarer den afskedigedes udgangspunkt, herunder kortlægger hans faglige og personlige profil og udarbejder de nødvendige dokumenter til jobsøgning
  • Hjælper til at definere et beskæftigelsesmæssigt udfaldsrum og lægge en strategi for jobsøgning, etablering af egen virksomhed, konsulentvirksomhed mv.
  • Hjælper til at kortlægge og udnytte handlingsmuligheder (netværk, formidlingsvirksomheder etc.)

Konsulenterne sparrer og træner i konkrete jobdialogsituationer og eventuelt under jobforhandling.

Hovedformålet er at sætte kandidaten i stand til bedst muligt at identificere og opsøge konkrete jobmuligheder, og efterfølgende at gennemføre møder og forhandlinger indtil jobkontrakten er i hus.

Se eksempel på forløb her

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-43-716443 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark