Afsluttet: Direktør til en af Sjællands største golfklubber                  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktørens rolle:
Direktøren for Frederikssund Golfklub er den overordnet ansvarlige for klubbens økonomiske, sportslige og foreningsmæssige udvikling.

Direktøren står i spidsen for alt vedrørende den daglige drift i Frederikssund Golfklub. Direktøren sikrer at forholdene for medlemmer og besøgende altid er af høj kvalitet og i overensstemmelse med de forventninger, der kan stilles til en ledende golfklub.

Direktøren sikrer, at sportslige mål har de bedste vilkår for at blive nået.

At klubbens økonomi udvikler sig positivt og i overensstemmelse med aftalte budgetter.

At Frederikssund Golfklub er en attraktiv golfklub at være medlem af.

Direktøren fremstår som et dagligt omdrejningspunkt for alle besøgende, ansatte og partnere i klubben. Hun/han er imødekommende, velkommunikerende og humoristisk anlagt, og hendes/hans overblik og  lederstil sikrer en effektiv og positiv klubatmosfære.

 
Ansvar & Opgaver:

Direktøren er ansat af bestyrelsen og refererer i det daglige til bestyrelsesformanden. Hun/han sikrer, at strategiske mål nås, og at bestyrelsens planer realiseres.

Direktøren er ansvarlig for klubbens økonomiske udvikling, herunder for budget og regnskab, der udarbejdes i samarbejde med og godkendes af bestyrelsen. Hun/han er ansvarlig for opfølgning og afrapportering.

Direktøren er ansvarlig for at drive forretningsudviklingen i samarbejde med bestyrelsen, herunder for at tage løbende initiativer, der styrker klubbens økonomiske situation og omdømme, og tiltrækker nye medlemmer og greenfee-spillere.

Hun/han er leder for greenkeepers, administration, housekeeper og øvrige ansatte i Frederikssund Golfklub . Hun/han er ansvarlig for organisationens udvikling.

Hun/han er ansvarlig for samarbejdet med partnerne, herunder for at partnerne leverer ydelser af god og prisrigtig kvalitet, aktuelt inden for områderne

  restaurant

  proshop (åbningstider, sortiment, service)

  træning (tilgængelighed, kursusplan, holdtræning)

  company days, arrangementer i øvrigt

Hun/han har løbende kontakt med alle udvalg og arbejder løbende eller periodevis mere eller mindre tæt med de enkelte udvalg.

Direktøren deltager i alle bestyrelsesmøder og som udgangspunkt i alle udvalgsmøder

Direktøren er ansvarlig for udvikling af sponsoraktiviteterne i samarbejde med sponsorudvalget

Direktøren er et naturligt kontaktpunkt og ansigt udadtil for alle medlemmer og gæster

Hun/han er ansvarlig for klubbens web-site
 
Ansættelsesmæssige forhold:  

Direktøren ansættes som funktionær

Lønnen er i niveauet 40.000 kr pr måned

Der kan være tale om en variabel løndel herudover. Denne defineres nærmere af bestyrelsen og vil være afhængig af opnåelsen af økonomiske mål.

Arbejdstiden varierer i overensstemmelse med klubbens aktiviteter. I golfsæsonen må der påregnes  en tilstedeværelse, der harmonerer med klubbens behov, dvs ekstra arbejdsdage og  ekstra arbejdstimer.
 
Personen:
Den ideelle kandidat besidder følgende egenskaber:

Solid relevant ledelseserfaring
Økonomisk indsigt og erfaring
Er aktiv golfspiller, har et veludviklet sportsgen
Et højt energiniveau, sætter aktiviteter i gang og sikrer, at de kommer i havn
En udadvendt, positiv og kommunikerende personlighed
Trives i en travl og kompleks virksomhed
Kommercielt kreativ og udfarende
Købmandsorienteret, forstår værdien af en god handel – for begge parter
Åben, lydhør og serviceminded. Troværdig

Der kan således være tale om en person med udgangspunkt i mange brancher. Vi søger en personlighed med en passion for at få klubben til at fungere optimalt – til at vokse – til at blive en attraktion for medlemmer og besøgende såvel som for ansatte og partnere.

En person, der kan yde en dedikeret indsats i golfsæsonen, og som kan leve med en off-season, der – i udgangspunktet – har et lavere aktivitetsniveau.
 
Vil du høre mere? Ring eller skriv til Søren Qvist på 2620 7970 / SQ@TVMskills.dk
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-76-716496 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark