CFO Materieludlejning: Erfaren leder og økonomichef søges til Loxam i Danmark - AFSLUTTET


Vores kunde er en af de største, landsdækkende aktører inden for udlejning af ubemandet materiel til større entreprenørvirksomheder, håndværksvirksomheder, gartner- og anlægsvirksomhed og kommuner.

 

LOXAM er hjemhørende i Frankrig og etablerede sig i Danmark i 2007 baseret på opkøb af to eksisterende materieludlejere, DNE og JJ.

LOXAM er derfor velkendt og har mange års erfaring. Værdierne bygger på kvalitet, pålidelighed, service og konkurrencestyrke som centrale begreber. Se mere om LOXAM på www.LOXAM.dk

 

Til at varetage det samlede ansvar for økonomifunktionen og selskabets administration søges en praktisk orienteret og erfaren leder, der udover funktionsansvaret, kan indgå som en initiativrig og ansvarlig del af LOXAM Danmarks ledergruppe på p.t. fire personer.

 

Ansvar

 

ü  Ledelse af 8 medarbejdere inden for økonomi og administration, herunder løn men ikke HR

ü  Alle forhold og områder inden for økonomifunktionen

ü  Al rapportering fra administrationen til hovedkontoret i Paris

ü  Ansvar for overvågning af compliance og afvigelsesrapportering inden for HR, kvalitet, salg, marketing og miljø

ü  Forsikringsforhold

ü  Ad hoc opgaver for adm. direktør og ledergruppe

 

 

Arbejdsopgaver

 

 • Al rapportering fra administrationen til CdG i Paris, SMT (senior management team), afdelinger og eksterne udfærdiges efter foreskrevne retningslinjer og i.h.t.  fastlagte deadlines.
 • Primær kontaktperson for SMT og centraladministrationen i Paris vedr. ledelsesrapportering
 • Overvågning af alle procedurer og regler, inklusive procedurer, management regler  og generelle regler omkring HR, kvalitet, salg, marketing, miljø. Afvigelser rapporteres til adm. dir.
 • Ansvar og påtegning på månedens og årets regnskaber samt gennemgang og analyse  med adm. dir. inden afsendelse til CdG i Paris.
  • Ansvarlig for vedligeholdelse og afstemning af hensættelser, forudbetalinger m.v. iht selskabets procedurer.  
  • Ansvarlig for udfærdigelsen af års-filen (= dokumentation for årsregnskabet) iht. LOXAM Group procedure. 
  • Ansvar for undersøgelse og fremskaffelse af fuldstændige forklaringer på afvigelser og uoverensstemmelser i regnskabet.
  • Udfærdigelse af KPI’er efter de til enhver tid gældende behov og ønsker  
  • Vedligeholdelse og afstemning af alle poster og nøgletal i overensstemmelse med LOXAM Group’s regler  
 • Udfærdigelse af årsbudgettet efter anvisninger fra Adm. Dir.                                                                                
  • Ansvarlig for den tekniske gennemførelse af budgetproceduren samt for gennemførelse af diverse gennemregninger af forudsætninger i budgetprocessen.
  • Transmission af budget til CdG.                       
  • Ansvar for at LOXAM Group regler og retningslinjer er overholdt                                                                 
 • Overordnet ansvarlig for forsikringsområdet med hensyn til omfang, rapportering og dokumentation alt under hensyntagen til lovgivning i Danmark og i udlandet i tilfælde af handel udenfor Danmark.
 • Ansvar for overholdelse af moms- og skatteregler ved bogføring og angivelser til myndigheder
 • Samarbejde med eksterne revisorer omkring udarbejdelsen af halv- og helårsregnskaber, herunder
  • Lede og arrangere indledende og afsluttende møde med eksterne revisorer og sikre overholdelse af tidsfrister overfor Frankrig.
 • Ansvarlig for at sikre rettidighed i alle afdelingers rapporteringer, analyser og målinger. Rapportering til ledelsen ved mangler/forsinkelser.
 • Overvåge økonomisystemet     
 • Overordnet ansvarlig for anlægskartoteket     

 

Kreditansvar

 • Gennemførelse af de af ledelsen udstukne retningsliner for kreditpolitikken. Herunder sikring af kreditgivning, opfølgning på overforfaldne poster samt sanktioner for inddrivelse af disse.
 • Opfølgning på manglende betalinger kan skyldes tvister/uafstemte konti. Gennemgang med kunden skal foretages for afklaring om fornødent.
 • Fornøden rapportering til ledelsen                                                                                                                                           

 

Driftsopgaver – operations og salg       

 • Samarbejde med den/de salgsansvarlige for at søge at sikre en optimal balancering mellem forretning og risici
 • Definere og producere analyse på kunder efter aftale med ledelsen. Eksempelvis på de 50 største kunder – vis profitabiliteten og risikoen
 • Definer og producer analyser over produkternes profitabilitet (pr. kvartal)
 • Sikre at der tilvejebringes analyser på investeringsplaner
 • Selv foreslå eller tage initiativ til relevante analyser
 • Definere og producere individuelle forretningsplaner for de enkelte afdelinger til sikring af udvikling til støtte for regionschefer og adm. dir.
 • Varetage analyser og benchmarks til sikring af identifikation af muligheder for vækst og akkvisitioner
 • Løbende kontrol og opfølgning på givne rabatter til sikring af ønsket udvikling omkring priser. Ansvar for at vise udviklingen
 • Rådgivning og support til afdelingerne for at forstå og agere på finansielle oplysninger og styrke samarbejdet. Min. 2 besøg pr. afd. pr år eller efter behov.
 • Støtte og hjælp til afdelingerne omkring håndtering af udfyldelse og opfølgning på diverse skemaer                                         

 

Rapport til

Adm.dir.

 

Domicil        

Karlslunde

 

Organisation

LOXAM Danmark er organiseret i 18 afdelinger i Danmark samt en central administration. Afdelingerne er selvstændige driftsenheder og landet er opdelt i tre regioner med hver sin regionschef samt en teknisk central ledelse.

Al administration varetages centralt. Udover den centrale administration til varetagelse af økonomi, løn, regnskab o.lign. har LOXAM også en central HR funktion samt marketing og salgssupport.

Som økonomichef vil ledelsesopgaven være for p.t. 8 medarbejderen i flg. funktioner: kunde, leverandør, forsikring, løn samt almindelig administration.

 

Kvalifikationer

Den ideelle kandidat har – formentlig -

¨       En solid baggrund som økonomichef

¨       Solid ledelsesmæssig erfaring, gerne med flerniveauledelse og gerne inden for byggeri, anlæg, værktøjsindustri/-service eller lignende

¨       Har en forståelig og konsekvent lederprofil, kan vise nærvær på alle niveauer

¨       En motiverende og energisk arbejdsstil

¨       Forståelse for en organisation geografisk spredt med de udfordringer det indebærer

¨       En aktiv holdning overfor alle interessenter, forståelse for forretningens mangfoldighed og krav til de enkelte medarbejdere

¨       Aktiv i den administrative rolle med en involverende og engageret holdning

¨       Arbejder velstruktureret og disciplineret, bevarer overblikket også i hektiske situationer

¨       Velkommunikerende og tydelig i sprog og adfærd

¨       Samarbejdsorienteret, vant til at samarbejde med partnere, kolleger og ikke mindst kunder. Løsningsorienteret og pragmatisk

¨       Viser ansvarlighed og integritet

 

Hvad tilbyder virksomheden?

Et udfordrende lederjob med stor faglighed, hvor dine ledelsesmæssige kompetencer kan udfoldes i samarbejde med et dynamisk team.

Og naturligvis løn- og arbejdsvilkår, der er i overensstemmelse med job og ansvar.

Interesseret? Så send dit cv og motivering til Søren Qvist hos TVM Executive Skills på SQ@Liliendahl.dk
© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-63-716464 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark