Head of Reporting & Controlling - CONTROLLER - AFSLUTTET 

International koncern søger:

Head of Reporting & Controlling

Formål:

Afdelingen, der søger en kompetent og initiativrig leder, er ansvarlig for rapportering til udlandet og for controlling i Danmark. Tilsammen rummer afdelingen ca 8-9 personer, hvoraf de fleste er placeret i Københavnsområdet og resten i Jylland.

Økonomiafdelingen har i alt over 40 medarbejdere og er en del af et forretningsområde med en milliard-omsætning i Danmark.

Økonomiafdelingen som helhed står foran betydelige forandringer, der skal gøre den mere effektiv og sætte den i stand til bedre end i dag at støtte selskabets forretning i Danmark. Som udgangspunkt er økonomiafdelingen professionel og afdelingens personale ligeledes, hvorfor den ledige stilling skal besættes med en person, der både kompetencemæssigt, erfaringsmæssigt og personligt er yderst velfunderet.

Ansvarsområder

Afdelingslederen

·         Indgår i funktionens overordnede ledelse i samarbejde med CFO og sideordnede ledere

·         Varetager henholdsvis reporting- og controlling-opgaverne med maksimal selvstændighed

·         Varetager det løbende samarbejde på reportingområdet med de relevante internationale peers, herunder

·         Sikrer konsekvent overholdelse af deadlines og andre definerede leverancemål

·         Varetager løbende dialog med rapportmodtagere og andre stakeholders

·         Udvikler proaktivt processer og rutiner, der effektiviserer reporting

·         Sikrer, at controlling lever op til definerede mål

·         Udvikler løbende, proaktivt og eventuelt i samarbejde med andre dele af organisationen controlling-funktionen, så den hele tiden bidrager maksimalt til den forretningsmæssige udvikling

Din baggrund:

 • Udgangspunkt fra revision af større, internationale koncerner og/eller  datterselskaber heraf, gerne som statsautoriseret revisor
 • Minimum fem års ledelseserfaring efter at have forladt revisionsbranchen
 • Har været med til at lede forandring i organisationer og ved, hvilke udfordringer, der kan og ikke kan forudses
 • Har arbejdet i en større koncern med rapportering og aflæggelse af årsregnskab efter IFRS. Har overblik, kan se sammenhænge mellem den løbende rapportering og eventuelle effekter heraf i årsregnskabssammenhæng, således at der ledes og rapporteres med et langsigtet perspektiv.

Personlige egenskaber:

 • Har pondus og gennemslagskraft - er slidstærk
 • Stort og markant drive - en åben, energisk og handlekraftig person, der sætter samarbejde, åbenhed og troværdighed højt.
 • Erfaring med at arbejde internationalt og begå sig fagligt på engelsk
 • Solidt fagligt indblik, kan forholde sig effektivt til operationelle forhold
 • God erfaring med personaleledelse
 • God strategisk forståelse – er visionær
 • Bevarer overblik og agerer effektivt også i pressede situationer
 • Gode menneskelige egenskaber, dvs har respekt for sine omgivelser, en positiv og engageret lederstil
 • God personlig arbejdsdisciplin, får tingene gjort
 • Beherskelse af engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale
 • Kommunikerer godt skriftligt og mundtligt

Kompensation

·         Der er tale om kompensation på konkurrencedygtigt niveau

Stillingen rapporterer til CFO

Kontakt

Søren Qvist

TVM Executive Skills

SQ@TVMskills.dk

www.TVMskills.dk

 

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-51-716451 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark