Ledergruppeanalyse

  • Analyse af lederkapital
  • Fastlæggelse af CEO agenda  
 
Den rette ledelse motiveret på rette måde øger value creation med 25-50%
Vores unikke koncept for ledelsesoptimering indeholder følgende elementer:
Fastlæggelse af CEO agendaen
Vurdering af eksisterende ledelse og potentielle gap
Kortlægning af ledelsens ufortalte holdninger til drift og udvikling
Udarbejdelse af handlingsplan for at sikre den rette ledelse er på plads og kan arbejde optimalt
Fokuseret, men afgrænset indsats fra ledelsen
 

Processens koncept
 
Ledelsesanalysen er en aktivitet for hele ledergruppen, først individuelt - så samlet, der giver overblik over ledelseskompetencerne, skaber konkret rum for at fastholde eller udvikle CEO's agenda og skaber grundlag for øget fokusering og momentum.
 
Der er tre delmål med at gennemføre en ledelsesanalyse:

1.Status på lederkapitalen, dvs. ledergruppens adfærd og arbejdsmæssige behov enkeltvis og kombineret.
2.Hvilke problemer eller ubalancer oplever ledelsens medlemmer, at der eksisterer i organisationen netop nu.
3.Hvilke udviklingsmæssige tiltag burde man undersøge/overveje at undersøge & er der udvikling i gang, der bør revurderes.

Mange forhold i det daglige arbejde kan medføre, at ideer, advarsler, tanker og observationer i øvrigt ikke kommer åbent frem i gruppen som helhed: Travlhed, politik, dedikation til udvalgte fokusområder, misforstået eller overdreven hensyntagen, magtopfattelse (jeg passer mit, du passer dit), intern konkurrence osv. Ledelsesanalysen kortlægger disse forhold.
 
I Ledelsesanalysen udnyttes det, at hver leder har en fortrolig samtale med en kyndig udenforstående, og at udbytte af samtalen fremlægges for den samlede ledergruppe i anonymitet, således at der kan ske en neutral bearbejdning.
 
Analysen gennemføres i fem trin: 
1.Oplæg diskuteres med ledelsen
Fastlæggelse af CEO agenda
Forventninger til planen
Deltagere
2.Leadership assessment af ledelsen
Individuel assessment og feedback
Opsamling af viden om definerede områder
Opsamlig af øvrigt input
3.Analyse af ledergruppen
Gap mellem CEO agenda og ledelsesmæssige ressource pool
Menings- og holdningsmæssige positioner
4.Åben analyse
Gennemgang af analyseresultater i plenum
Diskussion af positionen på definerede områder
Diskussion af øvrigt input
5.Fastlæggelse af CEO agenda Version 2
Hvorfor? 
 
Formålet med ledelsesanalysen er:
 

- At bekræfte og eventuelt justere CEOs agenda
- At give en oversigt over tilstedeværende lederkapital
- At give et reelt billede af samarbejdsforholdene i ledergruppen
- At kortlægge ledelsesmæssige gaps mellem behov og kapacitet; er der behov for udvikling eller udskiftning?
- At skabe momentum og fokus i ledergruppen
- At udarbejde en handlingsplan for at sikre, at den rette ledelse er på plads og kan arbejde optimalt
 
© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-6-716406 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark