Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

Bogholder / regnskabsansvarlig mv.

Virksomheden er en anlægs- og entreprenørvirksomhed med 30 års erfaring fra gennemførelse af holdbare anlægsløsninger for offentlige og private kunder.
 
Virksomheden ligger i Sydsjælland og betjener kunder over hele Sjælland. Der er ca 30-40 medarbejdere i dag. Vi søger nu et regnskabsmæssigt velfunderet omdrejningspunkt for administration og bogholderi. Du vil i tæt samarbejde med direktøren sikre en præcis og omhyggelig bogføring og samtidig varetage en række administrative og systemmæssige funktioner, fx være ansvarlig for projektværktøj mv. Vi bogfører i e-conomics.
 
I det daglige færdes 6-8 personer i huset, og en af dine missioner vil være at sikre trygge og effektive administrative og bogføringsmæssige rammer, så projektledere og ledelse kan holde snævert fokus på deres nøgleområder - til alles bedste.
 
Ansvar:
 • Fuldt ansvar for den daglige bogføring
 • Produktion af akkurate og opdaterede nøgledata til ledelse og projektledere
 • Opfølgning på byggesager, garantier etc.
 • Grundlæggende IT-support / formidling af support
 • Overordnet ansvar for de  administrative rutiner i huset
 • Samarbejde med bank, revisor og andre partnere
 
Opgaver:
 • Udføre den daglige bogføring og relaterede funktioner, fx varetage debitorstyring, bankkontakt etc.
 • Vedligeholde og udvikle regnskabsmæssige og bogholderimæssige rutiner
 • Producere nøgleinformation til brug for ledelse og projektledere mv.
 • Varetage den daglige administration, markere sig som administrativt omdrejningspunkt i huset
 • Proaktivt foreslå og gennemføre relevante ændringer i interne rutiner mv.
 • Udføre kvalitetsstyring i forhold til husets interne drift
 
Din profil
Du har formentlig:
 • Solid bogføringsmæssig/regnskabsmæssig baggrund, gerne fra en tilsvarende rolle
 • En regnskabsmæssig uddannelse og træning
 • En udpræget ansvarlighed og selvstændighed
 • Evne til at skabe dig et overblik og prioritere forudsete og uforudsete opgaver
 • Veludviklet kvalitetssans, der sikrer, at både tidsmæssige og kvalitetsmæssige kriterier overholdes
 • Du er udadvendt og samarbejdsorienteret i din daglige kontakt til kolleger, samarbejdspartnere og kunder
 • En vedholdenhed og bestemthed, der understøtter din professionelle rolle internt og eksternt
 
Vi tilbyder en nøglerolle i en erfaren, velrenommeret virksomhed, der ledes med reference til en professionel bestyrelse. Vi er ambitiøse og ønsker at virksomheden vil vokse betydeligt med fastholdelse af den nuværende kvalitetsprofil udadtil som indadtil. Du kan forvente konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår.
 
Er du interesseret?
 
Kontakt: Søren Qvist på SQ@TVMskills.dk / 2620 7970