Internationalt projekt: Udvinding af metaller fra forbrændingsslagge
PROJEKTLEDER 


1. Baggrund
Afatek er en virksomhed, der behandler restprodukter fra en stor del af forbrændingsanlæggene på Sjælland. Vi har ansvaret for at forbrændingsslagge behandles og afsættes til genanvendelsesformål.
Virksomheden råder over fire store pladser på Sjælland, hvor slaggerne behandles og oplagres indtil afsætning kan ske til byggeri af veje mm. Vi har det miljømæssige tilsyn med pladserne samt opfølgning på driftsopgaverne, der alle er udliciteret.
Vi har ansvaret for at restprodukterne håndteres både økonomisk og miljømæssigt optimalt. Med det pres der er på anvendelsen af naturlige råstoffer er restprodukter fra affaldsforbrænding en ressource, der i de kommende år skal sikres bedre udnyttet. Vi gennemfører derfor projekter, der skal understøtte denne udvikling.
Vi har senest igangsat et 5-årigt udviklingsprojekt, der skal give konkrete anvisninger på, hvordan ressourcerne bedre udnyttes. Projektet gennemføres sammen med danske og udenlandske partnere, primært schweiziske. Blandt samarbejdspartnerne er desuden DTU, DTI og en række danske og udenlandske virksomheder.
Projektet er i sin kategori af international topklasse, idet det baserer sig på samarbejde med partnere, der er innovative og ledende på deres respektive områder.
 
2. Arbejdsopgaver
• Ledelse af udviklingsprojektet
• Planlægning og gennemførelse af måleprogrammer
• Udførelse af opgaver i samarbejde med institutioner, virksomheder og universiteter
• Implementering af praktiske løsninger i driften sammen med driftsentreprenøren og andre
 
3. Din profil
Vi forestiller os, at du
• Er uddannet ingeniør
• Har kendskab til eller er i stand til at skaffe dig kendskab til viden om materialeegenskaberne i slagge og andre restprodukter fra affaldsforbrænding
• Har erfaring med projektledelse
• Kan arbejde selvstændigt – og trives med det
• Kan kommunikere effektivt
• Behersker dansk og engelsk
 
4. Vi kan tilbyde
• Et udfordrende job i et kreativt internationalt miljø
• Du bliver en del af et lille ambitiøst team, der har mulighed for at skabe store resultater
• Gode fleksible arbejdsforhold
• Løn efter kvalifikationer
 
5. Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person.
 
6. Ansøgning
Ansøgning sendes til Søren Qvist, SQ@TVMskills.dk / 2620 7970.
Information om stillingen kan også indhentes ved kontakt til direktør Jens Kallesøe på telefon 40290005 eller på mail jka@afatek.dk.
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-38-716438 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark