Executive Outplacement 


Outplacement er professionel hjælp til genplacering af ledere og nøglepersoner.

 

Nogle ledere, der afskediges, har ofte – i kraft af stor erfaring, stort kontaktnet og måske stærk personlig økonomi – flere karriereveje at forfølge end andre. Andre har i højere grad behov for hurtigt at finde nye udfordringer af af en karakter, der ligner dem, de forlader. TVMs konsulenter har mange års erfaring i at coache og rådgive ledere karrieremæssigt.

 

For den afskedigede medarbejder er det afgørende, at afskeden med virksomheden gennemføres så grundigt som muligt. Dvs. der skal foreligge en klar opfattelse af årsagen til afskedigelsen, og der skal være mulighed for at afslutte igangværende aktiviteter på en efter forholdene acceptabel måde, ligesom der skal være mulighed for at håndtere sociale relationer på arbejdspladsen bedst muligt.

 

Disse elementer er væsentlige forudsætninger for at den afskedigede kan agere professionelt og effektivt i arbejdet med at finde nye, relevante udfordringer.

 

Outplacement anvendes af flere forskellige årsager:

 • For at hjælpe den afskedigede til at fokusere fremad snarere end forsøge at fastholde sin forankring i virksomheden
 • For at skabe tillid blandt tilbageværende medarbejdere
 • For at introducere en neutral, men engageret mellempart, der kan agere som filter og rådgiver mellem parterne og skærme af for eventuelle irrationelle eller uhensigtsmæssige reaktioner
 • For at gøre den afskedigede til en ambassadør for virksomheden og muliggøre fremtidigt samarbejde
 • For at demonstrere corporate citizenship over for andre stakeholders (investorer, offentlighed mv.)
 • For at spare lønomkostninger ved at få den afskedigede i nyt job inden for opsigelsesperioden
 • I erkendelse og opfyldelse af socialt ansvar

 

TVM Outplacement har til formål at optimere forholdene for begge parter. De bedste forudsætninger herfor opnås ved at etablere en dialog tidligt i forløbet, og gerne før afskedigelsen har fundet sted.

 

TVM træder herefter ind som mellemled mellem virksomheden og den afskedigede, og bidrager fra dette tidspunkt aktivt til at begge parter kan fokusere fremad uafhængigt af hinanden.

For virksomheden indebærer dette, at eksterne, interne og økonomiske interesser varetages bedst muligt jf. ovenstående.

 


 

For den afskedigede etableres og gennemføres en handlingsplan, der

 • Afklarer den afskedigedes udgangspunkt, herunder kortlægger den faglige og personlige profil og fører til udarbejdelse de nødvendige dokumenter til jobsøgning
 • Hjælper til at definere et beskæftigelsesmæssigt udfaldsrum og lægge en strategi for jobsøgning, etablering af egen virksomhed, konsulentvirksomhed mv.
 • Hjælper til at kortlægge og udnytte handlingsmuligheder (netværk, formidlingsvirksomheder etc.)
 • Sparrer og træner i søgeprocessen og i konkrete jobdialogsituationer og eventuelt under jobforhandling

Programmet kan f.eks. se således ud:

 

På vej mod nyt job

Generelt udgangspunkt:   Kortlægning af situationen netop nu, personens baggrund, familieforhold, økonomiske sikkerhed mv.

                                        

Kortlægning af jobmæssigt udgangspunkt:

Personprofil:                     Adfærd, behov, personlighedsstruktur

                                         Faglige færdigheder

                                         Karriereanalyse

                                         Succeshistorier

                                         Kandidaten kan gennemgå et forløb hos TVMs psykolog

                                         Der anvendes adskillige tests og andre værktøjer          

CV:                                   Bistand til udformning af et professionelt CV, udarbejdelse af referenceliste m.m.

                                        

Strategi:

Jobsøgningsstrategi:        Målområder defineres, primært og sekundært, herunder mulige udfordringer,  funktionsvilkår o.lign.

Eksterne kontakter:          Executive search virksomheder, rekrutteringsvirksomheder m.fl.

Netværk:                          Etablering af kontaktliste, styring af kontaktforløb. Kandidaten tilbydes adgang til databaser over VL-medlemmer mv.

Kommunikation:               Strategi for kommunikation med markedet (direkte/indirekte, form mv.)

 

Konkrete tiltag:

Ansøgninger:                    Opslåede stillinger og uopfordrede ansøgninger

                                         Opfølgning: Form, indhold, frekvens

 

Interviewtræning:             Forberedelse til interviews

                                         Forhold omkring CV gennemgang

                                         Vurdering af interviewdeltagere

                                         Forhold om uddybninger under mødet i forhold til karriere

                                        

Ansættelsessituationen:   Aftalens udformning

                                         Konkurrenceklausuler og andre forhold

                                         Lønniveau, benefits mv.

                                         Forberedelse til det nye job

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-24-716424 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark