Regionschef, byggeri/anlæg: Materieludlejning, maskiner 

Regionschef -  materieludlejning - Østdanmark

Erfaren, praktisk orienteret og nærværende leder søges

Virksomheden er en dominerende aktør inden for udlejning af materiel, lifte  og moduler til større entreprenørvirksomheder, industri, serviceerhverv, bygningsvirksomheder,  håndværksvirksomheder, gartner- og anlægsvirksomhed, kommuner mv.

Virksomheden har mange års erfaring med pålidelighed, kvalitet, kundefokus, service og konkurrenceevne som centrale begreber.

Regionschefens ansvarsområde består af et større antal decentrale afdelinger, der hver typisk rummer en udlejnings- og en værksteds-/klargøringsfunktion og i det daglige ledes af en afdelingsleder. Kundefokus i det lokale netværk og på større projekter. Regionschefen har det overordnede ansvar for drift og salg.  Ansvarsområdet omsætter aktuelt for et tre-cifret millionbeløb årligt.

Virksomheden søger en særdeles erfaren leder, der kan skabe energi og inspiration i hele regionen -  medvirke til vækst i den enkelte afdeling og samtidig sikre samarbejdet i regionen. Ud over lederskab er økonomisk overblik og forståelse for betydningen af kommunikation og rapportering væsentlige byggesten for en succesfuld regionschef.

Ansvar

ü  Flerniveauledelse af en organisation, der yder kundepleje, ekspedition, værkstedsservice, klargøring og logistik.

ü  Sikre samarbejde mellem afdeling og salgsstyrke

ü  Ansvarlig for de økonomiske resultater i regionen, herunder budgettering, løbende økonomisk opfølgning og styring, anvendelse af analyser, KPI’er etc.

ü  Ansvarlig for den enkelte afdelings organisation og struktur, herunder sikring og støtte til  ledelse, bemanding og øvrige ressourcer

ü  Opnåelse af andre definerede mål for aktivitet, kundeplatform, service og effektivitet .

ü  Sikre kvalitetsmål på materiel – i samarbejde med Teknisk afdeling

ü  Sikre gennemførelse af projekter i samarbejde med Centrale afdelinger, herunder salgs- og marketingfunktion, kundeservice  mv,

ü  Sikre standard og kvalitet under ISO certificeringer – herunder gennemførelse af ISO-audits og opfølgning heraf.

ü  Vedligeholdelse og udvikling af selvmotiverende, best-practice-søgende, kundefokuseret kultur

ü  Ansvarligt, proaktivt og samarbejdsfokuseret engagement i topledergruppen

Arbejdsopgaver

Du

ü  Strukturerer og  varetager den daglige ledelse af regionen

ü  Udfører en nærværende, gennemslagskraftig og motiverende ledelse, ofte i form af fysisk tilstedeværelse i de enkelte afdelinger

ü  Sikrer en kunde- og resultatorienteret indstilling i regionen, hvor løsningsorientering, købmandsskab og ansvarlighed er vigtige komponenter

ü  Motiverer og bidrager til at hver afdeling arbejder struktureret med lokal kundepleje

ü  Sikrer overholdelse af lovgivning såvel som gældende standarder, regler og normer

ü  Håndhæver og effektiviserer rapporteringsstruktur, hvor det er muligt

ü  Planlægger og styrer ressourcer i forhold til forventet og aktuel aktivitetsudvikling

ü  Følger tæt op på den økonomiske udvikling

ü  Sikrer fokus på fejl- og mangelstyring, kvalitetsstyring generelt mv

ü  Varetager relationer til samarbejdspartnere, herunder evaluering af samarbejdskvalitet, overvejelser om nye samarbejdspartnere etc.

ü  Igangsætter og deltager i tværregionale aktiviteter og projekter, når relevant

ü  Indgår i topledelsen som en engageret, ansvarlig og initiativrig samarbejdspartner

Rapport til

Adm.dir.

Domicil        

Storkøbenhavn

Kvalifikationer

Den ideelle kandidat har formentlig, men ikke nødvendigvis:

¨       En solid kommerciel baggrund fra et tilsvarende eller beslægtet erhvervsområde, dvs baggrund fra entreprenør-/landbrugsmaskiner og/eller udlejning

¨       Solid erfaring med ledelse af en tilsvarende organisation, dvs afdelingsopdelt, kundefokuseret, i en relativt traditionel håndværks- eller logistikfokuseret branche

¨       Mellemlang eller lang uddannelse

¨       Har en forståelig, motiverende og konsekvent lederprofil, kan vise empati og nærvær i alle dele af organisationen

¨       En udadvendt og energisk arbejdsstil, sætter et godt eksempel for medarbejdere og lederkollegaer

¨       Arbejder velstruktureret og disciplineret, bevarer overblikket også i hektiske situationer

¨       Velkommunikerende og tydelig i sprog og adfærd

¨       Samarbejdsorienteret og respektfuld, vant til at samarbejde med partnere, kolleger og kunder.

¨       Løsningsorienteret og pragmatisk

¨       Høj integritet

 

Hvad tilbyder virksomheden?

Et udfordrende lederjob med stort kommercielt og ledelsesmæssigt ansvar, hvor du får lejlighed til at indgå i et ambitiøst og udviklingsorienteret lederteam.

Og naturligvis løn- og arbejdsvilkår, der er i overensstemmelse med job og ansvar.

Ansættelsesprocessen varetages af TVM Executive Skills

Kontakt: Søren Qvist, SQ@TVMskills/ 2620 7970

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-72-716483 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark