Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

Om TVM


Efter 14 år som sælger og salgschef i IBM Danmark og senere salgschef for Skandinavien, Tyskland og Holland i Cincom Systems begyndte Søren Qvist den 28 august 1997 som Executive Search Consultant i Ward Howell International – Fl. Nielsen & Partnere. Navnet ændredes senere til Capacital Search & Selection.

I 2002 skiftede han kort til Lisberg Search & Selection og senere samme år til Team Vision Management, begge i Hørsholm.

I 2004 splittedes Team Vision Management og Søren Qvist fortsatte under navnet TVM Executive Skills sine search-aktiviteter. Lokalemæssige begrænsninger satte agendaen, og i det nye regi udvikledes en netværksbaseret struktur, der har eksisteret lige siden. Op til seks search konsulenter har løst opgaver i varierende brancher og geografier med støtte af faste, eksterne researchkonsulenter. Mødefaciliteterne har været leveret af flere professionelle konferencehoteller, først og fremmest Hotel Kollekolle i Værløse, men også en række andre konferencesteder på tværs af landet har været vært ved løsningen af lokale opgaver.

Strukturen har vist sig effektiv og fleksibel i forhold til kunders og kandidaters behov, og i dag består kerneteamet af tre erfarne, professionelle partners.

TVM Executive Skills ApS
TVM's logo symboliserer den udvikling en kundes organisation gennemløber, når nye ledere skal bringes ind i en kundes virksomhed. I udgangspunktet er virksomheden tegnet som sorte streger, og TVM symboliseres af den grå kasse. Samarbejdet udvikler sig fra venstre mod højre.

Virksomheden har af en eller flere årsager erkendt behovet for at tilføre ny ledelsesmæssig kapacitet. I dialog med TVM præciseres behovet, måske gennemføres en bredere vurdering af det ledelsesmæssige udgangspunkt, f.eks. ved assessment af dele af virksomhedens organisation.

Under processen, der af og til i sig selv bringer nye erkendelser i virksomhedens ledelse, arbejder TVM overvejende selvstændigt til et passende udvalg af motiverede og relevante kandidater er identificeret og præsenteret.

I den sidste fase, den markerede, fremadrettede trekant, forhandles aftalen med den foretrukne kandidat, onboarding processen tilrettelægges og tegningen til ledergruppens næste udviklingsperiode begynder at udkrystallisere sig. 

Samarbejdet med TVM fortsætter i nye retninger eller udfases med aftale om opfølgningsforløb og løbende, efterfølgende kontakt.