Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

TVM Ledergruppeanalyse


 • Analyse af lederkapital
 • Fastlæggelse af CEO agenda

Den rette ledelse motiveret på rette måde øger value creation med 25-50%.

Vores unikke koncept for ledelsesoptimering indeholder følgende elementer:

 • Fastlæggelse af CEO agendaen
 • Vurdering af eksisterende ledelse og potentielle gap
 • Kortlægning af ledelsens ufortalte holdninger til drift og udvikling
 • Udarbejdelse af handlingsplan for at sikre den rette ledelse er på plads og kan arbejde optimalt
 • Fokuseret, men afgrænset indsats fra ledelsen

Processens koncept

Ledelsesanalysen er en aktivitet for hele ledergruppen, først individuelt - så samlet, der giver overblik over ledelseskompetencerne, skaber konkret rum for at fastholde eller udvikle CEO's agenda og skaber grundlag for øget fokusering og momentum.

Der er tre delmål med at gennemføre en ledelsesanalyse:

 1. Status på lederkapitalen, dvs. ledergruppens adfærd og arbejdsmæssige behov enkeltvis og kombineret.
 2. Hvilke problemer eller ubalancer oplever ledelsens medlemmer, at der eksisterer i organisationen netop nu.
 3. Hvilke udviklingsmæssige tiltag burde man undersøge/overveje at undersøge & er der udvikling i gang, der bør revurderes.
Mange forhold i det daglige arbejde kan medføre, at ideer, advarsler, tanker og observationer i øvrigt ikke kommer åbent frem i gruppen som helhed: Travlhed, politik, dedikation til udvalgte fokusområder, misforstået eller overdreven hensyntagen, magtopfattelse (jeg passer mit, du passer dit), intern konkurrence osv. Ledelsesanalysen kortlægger disse forhold.

I Ledelsesanalysen udnyttes det, at hver leder har en fortrolig samtale med en kyndig udenforstående, og at udbytte af samtalen fremlægges for den samlede ledergruppe i anonymitet, således at der kan ske en neutral bearbejdning.

Analysen gennemføres i fem trin:

 1. Oplæg diskuteres med ledelsen
  • Fastlæggelse af CEO agenda
  • Forventninger til planen
  • Deltagere

 2. Leadership assessment af ledelsen
  • Individuel assessment og feedback
  • Opsamling af viden om definerede områder
  • Opsamling af øvrigt input

 3. Analyse af ledergruppen
  • Gap mellem CEO agenda og ledelsesmæssige ressource pool
  • Menings- og holdningsmæssige positioner

 4. Åben analyse
  • Gennemgang af analyseresultater i plenum
  • Diskussion af positionen på definerede områder
  • Diskussion af øvrigt input

 5. Fastlæggelse af CEO agenda Version 2

Hvorfor?

Formålet med ledelsesanalysen er:

- At bekræfte og eventuelt justere CEOs agenda
- At give en oversigt over tilstedeværende lederkapital
- At give et reelt billede af samarbejdsforholdene i ledergruppen
- At kortlægge ledelsesmæssige gaps mellem behov og kapacitet; er der behov for udvikling eller udskiftning?
- At skabe momentum og fokus i ledergruppen
- At udarbejde en handlingsplan for at sikre, at den rette ledelse er på plads og kan arbejde optimalt
 
Udført for bl.a. Novo Nordisk, LEO Pharma, Bavarian Nordic, Electrolux Professional, LG Transport Nordic(Axcel Sverige) m.fl.