Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

TVM Executive Outplacement


Outplacement er professionel hjælp til at føre ledere og nøglepersoner frem til den næste professionelle opgave.

 

TVM’s outplacement er kort og effektiv. Det er samtidig rettet mod erfarne ledere, der i højere grad efterspørger inspiration og modspil end detaljeret planlægning og opfølgning. Vi har mere fokus på at få kandidaten til at følge sin nysgerrighed og konstruktivt opsøge nyt netværk og muligheder end at finde konkrete jobmuligheder på de elektroniske medier.

 

Vi tilbyder også at fronte kandidaten i bestemte sammenhænge, hvor diskretion kan være en procesmæssig fordel.

 

For den afskedigede etableres og gennemføres en handlingsplan, der

  • Afklarer den afskedigedes udgangspunkt, herunder kortlægger den faglige og personlige profil og fører til udarbejdelse de nødvendige dokumenter til at præsentere kandidaten effektivt i de relevante sammenhænge
  • Hjælper til at definere et beskæftigelsesmæssigt udfaldsrum og lægge en strategi for fremdriften imod dette udfaldsrum.
  • Hjælper til at kortlægge og udnytte handlemuligheder (eksisterende og nyt netværk, formidlingsvirksomheder etc.)
  • Sparrer i søgeprocessen og i konkrete situationer.

 

Forløbet omfatter to afklaringsmøder inkl test samt mindst tre efterfølgende møder, hvor der arbejdes med konkrete handlinger. 
 
Prisen er 28.000 DKK ekskl. moms pr person.
Programmet kan f.eks. se således ud:

På vej mod nyt job

   
Generelt udgangspunkt
Kortlægning af situationen netop nu, personens baggrund, familieforhold, økonomiske sikkerhed mv.
   
Kortlægning af jobmæssigt udgangspunkt
Personprofil:
Adfærd, behov, personlighedsstruktur
Faglige færdigheder
Karriereanalyse
Succeshistorier
Kandidaten kan gennemgå et forløb hos TVMs psykolog
Der anvendes adskillige tests og andre værktøjer
CV: Bistand til udformning af et professionelt CV, udarbejdelse af referenceliste m.m.


Strategi
Jobsøgningsstrategi:
Målområder defineres, primært og sekundært, herunder mulige udfordringer, funktionsvilkår o.lign.
Eksterne kontakter:
Executive search virksomheder, rekrutteringsvirksomheder m.fl.
Netværk:
Etablering af kontaktliste, styring af kontaktforløb. Kandidaten tilbydes adgang til databaser over VL-medlemmer mv.
Kommunikation:
Strategi for kommunikation med markedet (direkte/indirekte, form mv.)
   
Konkrete tiltag
Ansøgninger:
Opslåede stillinger og uopfordrede ansøgninger
Opfølgning: Form, indhold, frekvens
Interviewtræning:
Forberedelse til interviews
Forhold omkring CV gennemgang
Vurdering af interviewdeltagere
Forhold om uddybninger under mødet i forhold til karriere
Ansættelsessituationen:
Aftalens udformning
Konkurrenceklausuler og andre forhold
Lønniveau, benefits mv.
Forberedelse til det nye job