Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

Yngre ingeniør til international udvikling - BESAT

1. Baggrund 
Afatek A/S (www.Afatek.dk) er en internationalt orienteret virksomhed, der arbejder med at genanvende og forædle restprodukter fra affaldsforbrænding til aluminium, stål, mineraler osv. Afatek er på få år blevet internationalt ledende på området og arbejder målrettet på at blive endnu bedre. 
 
Efter en lang årrække, hvor restprodukterne primært fandt anvendelse i anlæg af veje, P-pladser mv., har Afatek de seneste fire år haft skarpt fokus på at udvikle metoder og teknik, der gør det muligt at udvinde genanvendelige metaller og mineraler af affaldsslaggene. I dag udvindes bl.a. rustfrit stål og aluminium, der sælges på det åbne råvaremarked. 
 
Afatek driver et overordnet, mangeårigt udviklingsprojekt, hvor man i samarbejde med ligesindede virksomheder i bl.a. Schweitz, Tyskland og Holland, med DTU og DTI samt relevante, innovative partnere inden for bl.a. maskinindustri arbejder på hele tiden at forbedre sortering og forædling af forbrændingsslaggene.
I de kommende to-fire år vil Afatek udvide sine kompetencer til at udvinde værdier af forbrændingsslagge ved med udgangspunkt i den nyeste teoretiske viden og et netværk af international spidskompetence at kunne bygge sorteringsanlæg og -mekanismer med unik effektivitet.
 
Sidste år fik Afatek egne faciliteter på Selinevej på Amager, hvor test, udvikling og pilotdrift af metoder og udstyr kan ske i tæt samspil med ledelse og administration. Når en proces er endeligt driftsklar, overgår den til driftssetup og udliciteres til underleverandører på flerårige aftaler. Derfor kan organisationen forblive relativt lille og fokuseret på udvikling.
Driftssetuppet omfatter fire store pladser på Sjælland, hvor slaggene behandles og oplagres indtil afsætning kan ske til byggeri af veje, afsætning til smelterier mm. Afatek har selv det miljømæssige tilsyn med pladserne samt opfølgning på driftsopgaverne.
 
I løbet af foråret 2013 er faciliteterne på Selinevej udvidet med laboratorium og ikke mindst briefingfaciliteter til den voksende skare af interessenter fra ind- og udland. Der er også etableret en maskinhal på 3.000 kvm til maskiner og opstillinger.
 
Afatek er en virksomhed i teknologisk, forskningsmæssig og kommerciel vækst. Organisationen er aktuelt på fem ansatte på Amager, og har derfor behov for, at du selvstændigt træder ind i din rolle, tilegner dig viden om vores emner, fokus, teknologi, metoder osv og i det hele taget indtræder i et team af ligeværdige udviklingsinteresserede og kompetente personer. Det er vigtigt for din og Afateks succes, at du inspireres af Afateks mission.
 
Grundlæggende er Afatek ejet af en række sjællandske forbrændingsanlæg og ansvarlig for at brændingsslagge behandles og afsættes til genanvendelsesformål på en miljømæssigt og økonomisk ansvarlig måde.
 
2. Arbejdsopgaver
Du skal helt overvejende udføre projekt- og projektledelsesopgaver i udviklingsopgaver inden for Afateks kompetenceområder. Du vil indgå i tæt samarbejde med Afateks ledelse og øvrige organisation, og det vil være vigtigt, at du formår at kombinere det udviklingsmæssige med en driftsmæssig opmærksomhed, så udviklingsmæssige resultater enkelt kan sættes i driftsmæssigt perspektiv.
 
Med dette som udgangspunkt består dine øvrige arbejdsopgaver bl.a. af:
 • Planlægning og gennemførelse af udviklingsaktiviteter og –projekter
 • Indgå i de daglige aktiviteter i huset og bidrage til at Afatek som helhed fungerer professionelt og effektivt
 • Samarbejde med partnere og institutioner i ind- og udland
 • Samarbejde om drift såvel som den fortsatte udvikling med resten af organisationen
 
3. Din profil
Først og fremmest er det afgørende, at du kan tage missionen til dig og indgå i et lille men fokuseret team og både være motiveret af de udviklingsmæssige udfordringer og af de udviklingsmæssige udfordringer i samarbejde med maskinleverandører i ind- og udland.
 
Vi tænker derfor at du
 • Er uddannet kemiingeniør eller tilsvarende
 • Har et vist vidensmæssigt udgangspunkt og interesse på området, fx har arbejdet med sortering og neddeling, processer i metaller og mineraler over tid osv
 • Arbejder godt og målrettet med dine projekter, er vant til at bruge projektstyringsværktøj og sikrer konstant fremdrift
 • Kan tilegne dig og vedligeholde viden på internationalt topniveau om materialeegenskaberne i slagge og andre restprodukter fra affaldsforbrænding
 • Er god til at omgås andre mennesker, således at du kan begå dig på en positiv og produktiv måde i organisationen og i vort professionelle netværk
 • Kan arbejde selvstændigt – leverer, hvad du har lovet/hvad der forventes af dine omgivelser
 • Er initiativrig – sætter ting i gang•               Er en inspirerende kollega og leder, der skaber god stemning
 • Kan kommunikere effektivt og udadvendt
 • Behersker dansk og engelsk
 
4. Vi kan tilbyde
•               En unik karrieremulighed, hvor du vil deltage i en bemærkelsesmæssig udvikling på et område med stort økonomisk potentiale
•               Et udfordrende job i et kreativt og travlt internationalt miljø, hvor du vil få mulighed for at påtage dig et stort ansvar og skabe en god personlig udvikling for dig selv
•               Du bliver en del af et mindre, yderst ambitiøst team, der arbejder på at skabe store resultater
•               Gode fleksible arbejdsforhold
•               Løn efter kvalifikationer
 
5. Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person.
 
6. Arbejdssted
Arbejdssted vil være på Selinevej på Amager.
 
7. Ansøgning
Ansøgning sendes til Søren Qvist, TVM Executive Skills, SQ@TVMskills.dk / 2620 7970.