Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

Head of Reporting & Controlling - BESAT

International koncern søger:
 
Formål:
Afdelingen, der søger en kompetent og initiativrig leder, er ansvarlig for rapportering til udlandet og for controlling i Danmark. Tilsammen rummer afdelingen ca 8-9 personer, hvoraf de fleste er placeret i Københavnsområdet og resten i Jylland.
 
Økonomiafdelingen har i alt over 40 medarbejdere og er en del af et forretningsområde med en milliard-omsætning i Danmark.
 
Økonomiafdelingen som helhed står foran betydelige forandringer, der skal gøre den mere effektiv og sætte den i stand til bedre end i dag at støtte selskabets forretning i Danmark. Som udgangspunkt er økonomiafdelingen professionel og afdelingens personale ligeledes, hvorfor den ledige stilling skal besættes med en person, der både kompetencemæssigt, erfaringsmæssigt og personligt er yderst velfunderet.
 
Ansvarsområder
Afdelingslederen
 • Indgår i funktionens overordnede ledelse i samarbejde med CFO og sideordnede ledere
 • Varetager henholdsvis reporting- og controlling-opgaverne med maksimal selvstændighed
 • Varetager det løbende samarbejde på reportingområdet med de relevante internationale peers, herunder
 • Sikrer konsekvent overholdelse af deadlines og andre definerede leverancemål
 • Varetager løbende dialog med rapportmodtagere og andre stakeholders
 • Udvikler proaktivt processer og rutiner, der effektiviserer reporting
 • Sikrer, at controlling lever op til definerede mål
 • Udvikler løbende, proaktivt og eventuelt i samarbejde med andre dele af organisationen controlling-funktionen, så den hele tiden bidrager maksimalt til den forretningsmæssige udvikling
 
Din baggrund:
 • Udgangspunkt fra revision af større, internationale koncerner og/eller  datterselskaber heraf, gerne som statsautoriseret revisor
 • Minimum fem års ledelseserfaring efter at have forladt revisionsbranchen
 • Har været med til at lede forandring i organisationer og ved, hvilke udfordringer, der kan og ikke kan forudses
 • Har arbejdet i en større koncern med rapportering og aflæggelse af årsregnskab efter IFRS. Har overblik, kan se sammenhænge mellem den løbende rapportering og eventuelle effekter heraf i årsregnskabssammenhæng, således at der ledes og rapporteres med et langsigtet perspektiv.
 
Personlige egenskaber:
 • Har pondus og gennemslagskraft - er slidstærk
 • Stort og markant drive - en åben, energisk og handlekraftig person, der sætter samarbejde, åbenhed og troværdighed højt.
 • Erfaring med at arbejde internationalt og begå sig fagligt på engelsk
 • Solidt fagligt indblik, kan forholde sig effektivt til operationelle forhold
 • God erfaring med personaleledelse
 • God strategisk forståelse – er visionær
 • Bevarer overblik og agerer effektivt også i pressede situationer
 • Gode menneskelige egenskaber, dvs har respekt for sine omgivelser, en positiv og engageret lederstil
 • God personlig arbejdsdisciplin, får tingene gjort
 • Beherskelse af engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale
 • Kommunikerer godt skriftligt og mundtligt
 
Kompensation
Der er tale om kompensation på konkurrencedygtigt niveau
 
Stillingen rapporterer til CFO
 
Interesseret?
Kontakt Søren Qvist på SQ@TVMskills.dk eller 2620 7970.